Beweegprogramma’s COPD, Diabetes, artrose / fibrose / artritis

Bij de beweegprogramma’s wordt gekeken naar de hulpvraag. Wat wil de cliënt zelf?  Vanuit die hulpvraag gaan we samen (therapeut en patiënt) een strategie bepalen die zal leiden tot het gewenste niveau.

Dit kan door functionele training, conditie training en krachttraining.
Functionele training is het verbeteren van onder andere looppatroon, traplopen en bewegen van de armen bij reiken of pakken. Ook het bewegen van de gewrichten valt onder dit functionele bewegen. Het doel van deze training is om de functies van alle dagelijkse bewegingen, het uitvoeren van werk of hobby te verbeteren. Bij conditie training ligt het accent op het verbeteren van de lokale of algehele conditie. Lokaal kan dit door het veelvuldig bewegen zijn. Hierdoor kun je bepaalde bewegingen langer volhouden, wat dan weer overbelasting gaat voorkomen.
Bij algehele conditie is vooral het uithoudingsvermogen van de longen en  hart betrokken. Door het uithoudingsvermogen te trainen verbeter je de totale conditie van top tot teen. Je kunt jouw activiteiten makkelijker uitvoeren en het kost minder tijd om te herstellen.
Ook bij de krachttraining is het mogelijk onderscheid te maken in lokaal en algehele krachttraining. Het spreekt voor zich dat bij de lokale krachttraining beperkt is tot een beweging of een spiergroep  en bij algeheel je het hele lichaam traint op kracht.

FysiQ is in staat om bij de diverse chronische klachten een adequaat programma op te stellen wat je samen met de therapeut in een groep gaat uitvoeren. Na de intake zullen de betreffende doelen in kaart gebracht worden en zullen de oefeningen hierop aangepast gaan worden. Gedurende de trainingen houdt de therapeut bij welke vorderingen er gemaakt worden en zullen er regelmatig testen gedaan worden om dit goed vast te leggen.

Momenteel zijn er beweegprogramma’s voor COPD (mensen met longklachten), diabetes (mensen  met suikerziekte) en artrose/fibromyalgie/artritis (mensen met slijtage aan de gewrichten) ontwikkeld. FysiQ blijft zich inzetten om meerdere programma’s te ontwikkelen.
Door de samenwerking en het aansluiten bij de netwerken blijven de medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de beweegprogramma’s. Hierdoor blijft de kwaliteit van deze programma’s gewaarborgd.