HKZ-ISO 9001 certificaat

FysiQ fysiotherapie en fitness is in het bezit van het HKZ ISO 9001 certificaat voor de extramurale fysiotherapiepraktijken.
HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor optimale transparantie van kwaliteit door certificering.
Dit betekent voor FysiQ fysiotherapie en fitness dat we een zeer hoge kwaliteit leveren. We zijn in een continu proces om ons te verbeteren en de zorg na te leven en te waarborgen.